Ventilation

Ventilation  

All luft inomhus behöver efter ett tag ersättas med frisk luft utifrån. När man badar, duschar, tvättar eller lagar mat bildas även fukt som måste transporteras ut ur lägenheten. Därför är det viktigt att ventilationen i bostaden fungerar så effektivt som möjligt.

Som hyresgäst bör du tänka på att aldrig stänga friskluftsventilerna helt, för att undvika problem med fukt och mögel. Är det kallt ute räcker det med att du låter spaltventilen, som sitter på fönstret eller under fönstret, eller vädringsluckan vara något öppen.

För att behålla bra ventilation inomhus behöver du regelbundet rengöra ventilationsdonen.

Så fungerar ventilationen

För att utsuget av den gamla luften ska fungera bra måste också intaget av ny luft via friskluftsventilerna fungera bra. Om ingen är hemma är behovet av ventilation inte lika stort, men stäng aldrig ventilerna helt. Om man stänger ventilerna helt kommer istället luften att tas genom brevinkastet eller andra otätheter. Grannens matos kan då komma in i din lägenhet. Du kan också känna det som drag vid fötterna när luften kommer in via exempelvis dörrkarmarna i stället. Mest ventilation behövs naturligtvis när vi lagar mat, duschar och torkar tvätt. När du lagar mat och behöver bra ventilation, öppna då gärna ett fönster/vädringslucka i ett annat rum i bostaden.

Olika typer av ventilation

Självdragsventilation

Detta system fungerar genom så kallad "skorstensverkan". Frisk luft kommer in i lägenheten genom vädringsluckor och spaltventiler. Luften värms upp, stiger uppåt och genom drag försvinner den ut via frånluftsventilerna i kök, badrum och ev. klädkammare.

På sommaren, när det är lika varmt ute som inne, fungerar denna typ av ventilation sämre. Bästa sättet att få in frisk luft är då att skapa tvärdrag genom att öppna flera fönster.

Frånluftsventilation

Frånluftsventilation är den vanligaste typen av fläktventilation. Den fungerar genom att en fläkt suger ut den förbrukade luften från lägenheten via ventiler i kök, badrum och ev. klädkammare.

 Frisk luft kommer in i lägenheten genom vädringsluckor och spaltventiler.

Från- och tilluftsventilation

Från- och tilluftsventilation innebär att såväl från- som tilluften drivs med hjälp av fläktar.

Luften kommer in genom så kallade tilluftsventiler, som är placerade i taket eller på en innervägg. Frånluftsventiler finns i kök, badrum och ev. klädkammare.

Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)

Detta system bygger på från- och tilluftskanaler som förser lägenheten med frisk tilluft och för bort använd luft. Uteluften som kommer in i lägenheten filtreras och värms upp till rätt temperatur, innan den förs in i lägenheten. Man återvinner värmen i den förbrukade luften för att värme upp den nya luften.

Värmeväxlaren kan antigen vara centralt placerad i huset eller finnas i varje lägenhet, exempelvis bakom kryddhyllan i köket.

Image