Ordning och trivsel

Ordning och trivsel  

När man bor i ett flerfamiljshus bor man nära varandra. Det innebär många möjligheter till trygghet och gemenskap. Men det ställer också krav på att respektera varandra och visa hänsyn.

Vi människor är olika. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. Några är kvällsmänniskor medan andra trivs bäst tidigt på morgonen. För att alla ska fungera bra tillsammans krävs det att man tar hänsyn till varandra - både inom de egna väggarna och i de gemensamma utrymmena. Därför finns det regler som ska hjälpa till att skapa trivsel. Men det allra bästa är alltid att använda sunt förnuft och prata med sina grannar.

När ska det vara tyst?

Hög musik, en hund som skäller högt och länge eller en tvättmaskin som sätts på mitt i natten. Det är ljud som inte ska behöva upplevas eller tålas av dina grannar. Det gäller alla tider på dygnet. Mellan klockan 22.00 till 07.00 bör man dock ta lite extra hänsyn. Självklart ska man för den skull inte behöva smyga på tå för att man bor i ett flerfamiljshus eller för att grannen arbetar nattskift. Tänk även på att många arbetar hemifrån under dagtid.

Informera gärna grannar vid fest

Ska du ha en fest så är det en bra idé att tala om det för dina grannar i god tid. Risken för irritation blir mycket mindre om man från början är förberedd på att det blir en högre ljudnivå tillfälligt. Det betyder dock inte att du kan festa dygnet runt i lägenheten varje helg.

Upprepade eller allvarliga störningar

Som hyresvärd är vi skyldiga att se till att störningarna slutar. Stör man sin omgivning och inte skärper sig efter varningar riskerar man att bli uppsagd från lägenheten. Om du upplever störningar i boendet och du upplever att du inte kan prata med dina grannar om problemen kan du alltid kontakta oss.

Lämna entré och trapphus fria

Trapphuset och entrén är en utrymningsväg och därför ska du inte ställa barnvagnar, cyklar, soppåsar eller annat på golvet. Det är viktigt att hålla dessa utrymmen rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten. Det är för din och dina grannars säkerhet som du inte ska blockera utrymningsvägar som kan försvåra t ex akuta sjuktransporter.

Soppåsar som ställs i trapphuset eller på andra ställen ger ett tråkigt och ostädat intryck och avger också en unken lukt som många gånger kan upplevas störande.

Stängda dörr hindrar obehöriga

För att hindra obehöriga att ta sig in i fastigheten ber vi dig vara noga med att stänga dörren bakom dig. Ställ aldrig upp dörrar obevakade och stäng och lås i möjligaste mån alltid källardörr och entrédörr. Om alla hjälps åt att komma ihåg detta förhindras inbrott. Det är tillfället som gör tjuven.

Rökning förbjuden vid entrén och på lekplatser

Rökförbud råder i samtliga av våra lägenheter samt allmänna utrymmen i fastigheten. Skulle din lägenhet behöva saneras pga inpyrd röklukt och rökskador blir du ersättningsskyldig för detta arbete.

Enligt lag är det förbjudet att röka utanför entrén till flerbostadshus med hänsyn till andra boende. Se till att stå en bra bit ifrån ingången om du vill röka. Även om du röker på din egen balkong eller uteplats ska du alltid visa hänsyn. Observera att rökning på uteplats, altan eller balkong kan uppfattas störande av grannar och är då inte tillåtet. Självklart är det även förbjudet att röka i hissar, trapphus/loftgång, källare eller andra gemensamma utrymmen i fastigheten. Det är även förbjudet att röka på lekplatser. Den släckta fimpen är skräp och givetvis tar du den med dig och slänger i papperskorgen.

Husdjur

Du får ha husdjur i din bostad men du har alltid ansvaret. Det gäller såväl om djuret är inne eller ute. Här kan du läsa mer om vad som gäller för husdjur hos oss.

Trivsel i tvättstugan

Tvättstugan delar du med dina grannar, därför är det extra viktigt att visa hänsyn. Det är vårt delade ansvar att följa de råd och anvisningar som finns och att lämna tvättstugan, maskiner, skåp och torkrum väl rengjorda. Lämna alltid tvättstugan så som du själv vill möta den. Skulle en tvättmaskin vara trasig är det viktigt att göra en serviceanmälan så vi kan åtgärda den så fort som möjligt.

Grillning

Elektrisk grill är den enda grill som är tillåten att använda när du grillar på balkongen på grund av brandrisk och av hänsyn till dina grannar.

Du får gärna använda uteplatsen som finns i många av våra fastigheter.

Har du uteplats så tänk på att grilla en bit bort från huset så du inte stör dina grannar.

Tänk också på att inte grilla för nära husfasaden med tanke på brandrisken.

Image