Kampanj – våld i nära relationer

Viken Park stödjer Motala kommuns kampanj för att uppmärksamma våld i nära relationer. I trapphusen i våra fastigheter finns därför affischer med mer information.