Uppsägning hyreskontrakt

Uppsägning hyreskontrakt  

Ditt hyreskontrakt säger du upp skriftligen till oss. Du kan skriva ett mail, eller använda följande blankett.

Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader och uppsägningstiden räknas alltid från den sista dagen i månaden (oavsett när i månaden du säger upp ditt kontrakt).

Exempel: Om du lämnar in din uppsägning till oss den 17 april räknas uppsägningstiden från den sista april och tre månader framåt. Du har då kvar lägenheten till och med 31 juli.

Du är under uppsägningstiden skyldig att hålla lägenheten tillgänglig för visning för nya hyresgäster. Var vänlig och ange även den kommande bostadsadressen samt vilka telefonnummer du kan nås på.

Vid utflytt innan uppsägningstidens slut är du som hyresgäst fortfarande ansvarig för lägenheten tills hela uppsägningstiden har löpt ut.

Glöm inte att även säga upp eventuellt parkering och förråd. ​​Vi bekräftar alltid din uppsägning skriftligen.

Dödsbo

Vid uppsägning av dödsbo gäller särskilda uppsägningsregler. Uppsägningstiden kan då kortas till en kalendermånad. Vi behöver då få in ett dödsfallsintyg med släktutredning, som man beställer från Skatteverket. Detta bifogas med uppsägningen och man använder följande blankett. Vi behöver även uppgifter på vem som är kontaktperson och företräder dödsboet. Om det finns flera dödsbodelägare lämnar delägarna fullmakt på vem som har rätt att teckna dödsboet.

Image