Skadedjur

Skadedjur  

Om du får problem med skadedjur som t.ex. mal, vägglöss, myror, silverfiskar, möss eller kackerlackor ringer du direkt till Anticimex: 0752-45 10 00 och uppger att du bor i en fastighet som ägs av Viken Park.

Anticimex bokar då en tid med dig då de kan komma på besök och vidta åtgärder. Det är viktigt att du kan vara hemma för att öppna och släppa in dem. Ta också en kontakt med oss på Viken Park och informera om ditt problem.

Bästa förebyggande åtgärd för att hålla skadedjur borta är att hålla rent från matrester såsom brödsmulor och socker, och att tvätta bort smutsavlagringar och tvålrester i badrum. Helt enkelt att regelbundet städa och hålla rent i sin lägenhet. Här kan du läsa mer om skadedjur https://www.anticimex.se/identifiera-skadedjur/

Image