Nycklar

Nycklar  

I de flesta av våra fastigheter har vi ett låssystem som innebär att du använder din lägenhetsnyckel för att även komma in i entréporten samt till källare och vindsutrymmen. Till varje lägenhet hör tre stycken nycklar.  Du debiteras kostnaden om du önskar fler nycklar, tappar bort en nyckel eller om hela låset/cylindern behöver bytas.

I vissa fastigheter finns även ”taggar” för tillträde till tvättstuga.

Förvara nycklarna på ett tryggt sätt så att ingen obehörig kan komma åt dem. Märk heller inte upp nyckeln så att de kan identifieras av utomstående avseende adress eller lås. Det är inte tillåtet att själv kopiera någon nyckel eller ändra på den genom märkning eller fräsning. Vid eventuell förlust meddelar du oss och förlusten av nyckeln polisanmäls.

Du skriver på en kvittens för de nycklar du får i samband med inflyttning.

Utelåst

Ansvaret för hantering av nycklar ligger fullt ut på dig som hyresgäst. Om du låser dig ute ringer du Securitas, telefonnummer 040 – 669 02 19, som kan hjälpa till med upplåsning. Securitas debiterar dig för utryckningen. Var beredd att legitimera dig.

Image