Rökning

Rökning

Rökförbud råder i samtliga av våra lägenheter samt allmänna utrymmen i fastigheten.

Tänk på att många är känsliga för rök. Rökning på uteplats, altan eller balkong kan uppfattas störande av grannar och är då inte tillåtet.

Visa också hänsyn genom att slänga cigarettfimpar i en askkopp.

Skulle din lägenhet behöva saneras pga inpyrd röklukt och rökskador blir du ersättningsskyldig för detta arbete.

Image