Utflyttning


Uppsägning

​Ditt hyreskontrakt säger du upp skriftligen till oss. Använd följande blankett. Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader och uppsägningstiden räknas alltid från den sista dagen i månaden (oavsett när i månaden du säger upp ditt kontrakt).
Exempel: Om du lämnar in din uppsägning till oss den 17 april räknas uppsägningstiden från den sista april och tre månader framåt. Du har då kvar lägenheten till och med 31 juli.
Glöm inte att även säga upp eventuellt parkering och förråd. ​​Vi bekräftar alltid din uppsägning skriftligen.

Dödsbo

Vid uppsägning av dödsbo gäller särskilda uppsägningsregler. Uppsägningstiden är en kalendermånad. Vi behöver då få in ett dödsfallsintyg med släktutredning, som man beställer från Skatteverket. Detta bifogas med uppsägningen och man använder följande blankett. Vi behöver även uppgifter på vem som är kontaktperson och företräder dödsboet. Om det finns flera dödsbodelägare lämnar delägarna fullmakt på vem som har rätt att teckna dödsboet.

Adressändring Posten​

Gå in på www.adressandring.se och göra en flyttanmälan. Meddela även vänner samt övriga kontakter som t ex bank, postgiro, försäkringsbolag samt leverantörer av tv- och digitalbox, bredband, telefon, tidningar att du ska flytta. ​

Uppsägning elavtal och teleabonnemang

​Elavtalet ska sägas upp från samma dag som hyresavtalet upphör. Detta gäller även om du flyttar ut tidigare.​

Besiktning

​Vi gör en första besiktning ett par veckor efter uppsägningen för att bedöma lägenhetens skick. När besiktning sker ska ordinarie saker vara på plats i lägenheten t.ex. hatthylla, dörrar, box till fiber, garderober m.m. Därefter görs det en städbesiktning när lägenheten är städad och tom på bohag. ​

Åtgärda skador​

Skador på tapeter, plugghål eller fettfläckar ska åtgärdas innan besiktningen. Om du inte åtgärdat skador och slitage som du ansvarar för innan avflyttningen, kan vi kräva dig på ersättning för vad det kostar att få i ordning lägenheten.​

Flyttstädning

​Hela lägenheten ska vara välstädad när du lämnar den. Glöm inte bort balkong och förråd. Ta del av vår checklista som vi skickar ut separat så att du inte missar något. Städbesiktning görs samma dag som nycklarna återlämnas. Utebliven/undermålig städning eller om vi måste ta hand om kvarlämnade saker, blir du ersättningsskyldig för. Vill ni ha hjälp med flyttstädningen kontakta oss så kan vi tipsa om bra hjälp.

Nycklar

​Alla nycklar som du kvitterade ut när du flyttade in ska lämnas in. Det gäller alla exemplar av lägenhetsnycklar, tvättstuga, postbox, tvättbokningscylinder m.fl. Hittar du inte alla nycklar blir du ersättningsskyldig för de som inte lämnas tillbaka.

Image