Utflyttning


Uppsägning

​Ditt hyreskontrakt säger du upp skriftligen till oss. Använd följande blankett. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Vid dödsfall gäller 1 månad. Glöm inte att även säga upp eventuellt garage eller p-plats. ​​Vi bekräftar uppsägningen skriftligen.

Adressändring Posten​

Gå in på www.adressandring.se och göra en flyttanmälan. Meddela även vänner samt övriga kontakter som t ex bank, postgiro, försäkringsbolag samt leverantörer av tv- och digitalbox, bredband, telefon, tidningar att du ska flytta. ​

Uppsägning elavtal och teleabonnemang

​Elavtalet ska sägas upp från samma dag som hyresavtalet upphör. Detta gäller även om du flyttar ut tidigare.​

Besiktning

​Viken Park gör en första besiktning ett par veckor efter uppsägningen för att bedöma lägenhetens skick. När besiktning sker ska ordinarie saker vara på plats i lägenheten t.ex. hatthylla, dörrar, box till fiber, garderober m.m. Denna följs av en städbesiktning när lägenheten är städad och tom på bohag. ​

Åtgärda skador​

Skador på tapeter, plugghål eller fettfläckar ska åtgärdas innan besiktningen. Om du inte åtgärdat skador och slitage som du ansvarar för innan avflyttningen, kan vi kräva dig på ersättning för vad det kostar att få i ordning lägenheten.​

Flyttstädning

​Hela lägenheten ska vara välstädad när du lämnar den. Glöm inte bort balkong och förråd. Ta del av vår checklista som vi sänder ut separat till dig så att du inte missar något. Städbesiktning görs samma dag som nycklarna återlämnas. Utebliven eller undermålig städning eller om vi måste ta hand om kvarlämnade saker, blir du ersättningsskyldig för. Vill ni ha hjälp med flyttstädningen kontakta oss så kan vi tipsa om bra hjälp.

Nycklar

​Alla nycklar som du kvitterade ut när du flyttade in ska returneras. Det gäller alla exemplar av lägenhetsnycklar, tvättstuga, postbox, tvättbokningscylinder m.fl. Hittar du inte alla nycklar blir du ersättningsskyldig för de som inte kan returneras.

Image