Skadedjur

Skadedjur  Om du får problem med skadedjur som t.ex. mal, vägglöss, myror, silverfiskar, möss eller kackerlackor ringer du direkt till Anticimex: 0752-45 10 00 och uppger att du bor i en fastighet som ägs av Viken Park. Anticimex bokar då en tid med dig då de kan komma på besök och vidta åtgärder. Det är viktigt att du kan vara hemma …

Fönster och balkongdörrar

Fönster och balkongdörrar  I många av våra fastigheter har vi monterat fönster från Elitfönster (gäller inte Kaptensgatan 27-29, Bangatan 8-14, Platensgatan 21, Bispmotalagatan 1, Brunnsviksallén 31-47 eller Skänningegatan 11). Dessa öppnas och stängs genom att trycka in de två svarta ”knapparna” som sticker fram vid handtaget, samtidigt som handtaget vrids, se bild nedan.  Genom denna funktion kan också fönster och balkongdörrar …

Nycklar

Nycklar  I de flesta av våra fastigheter har vi ett låssystem som innebär att du använder din lägenhetsnyckel för att även komma in i entréporten samt till källare och vindsutrymmen. Till varje lägenhet hör tre stycken nycklar.  Du debiteras kostnaden om du önskar fler nycklar, tappar bort en nyckel eller om hela låset/cylindern behöver bytas. I vissa fastigheter finns även ”taggar” …

Rökning

RökningRökförbud råder i samtliga av våra lägenheter samt allmänna utrymmen i fastigheten. Tänk på att många är känsliga för rök. Rökning på uteplats, altan eller balkong kan uppfattas störande av grannar och är då inte tillåtet. Visa också hänsyn genom att slänga cigarettfimpar i en askkopp. Skulle din lägenhet behöva saneras pga inpyrd röklukt och rökskador blir du ersättningsskyldig för …

Spara energi hemma

Spara energi hemma  Som du säkert vet pågår såväl en energikris som klimatförändringar. Alla kan vi hjälpa till att minimera konsekvenserna genom att sänka vår egen elanvändning. Använder du och dina grannar elen extra sparsamt gynnas alla, och såklart även miljön. Det allmänna tipset är att reflektera över hur du använder el och till vad, kanske står vissa saker påslagna helt …

Ditt ansvar som hyresgäst

Ditt ansvar som hyresgäst  Vårdplikten Som hyresgäst har du skyldighet att leva upptill den så kallade Vårdplikten vilket innebär att: du skall väl vårda lägenheten, du svarar för all skada som orsakats av dig, någon i ditt hushåll, gäster eller hantverkare och om du försummar att meddela oss om en skada eller brist som omgående måste åtgärdas är du ansvarig för …

Brandskydd och säkerhet

Brandskydd och säkerhet  Om det skulle börja brinna är det viktigt att du vet hur du ska agera. En brand växer fort och kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker du värdesätter. Hur du ska agera beror på om du bor i lägenhet eller hus och var någonstans det brinner. Rädda – Varna – Larma – Släck En …

Inomhustemperatur

Inomhustemperatur  Tycker du att det är för varmt eller kallt hemma? Hur vi upplever temperaturen inomhus är ofta väldigt personligt. Vissa känner på elementen och känner sig frusna om de inte är på för fullt. Andra trivs bäst när det är lite svalare. Här har vi samlat några av de vanligaste funderingarna som ofta dyker upp när hösten och vintern kommer. …

Husdjur

Husdjur  Du får ha husdjur i din bostad men du har alltid ansvaret. Det gäller såväl om djuret är inne eller ute. Har du frågor om husdjur är det alltid bäst att oss. Katter Att ha en katt i ett tätbebyggt område innebär ett stort ansvar, dels med tanke på djurens skötsel och dels med tanke på människor och miljö i …

Ordning och trivsel

Ordning och trivsel  När man bor i ett flerfamiljshus bor man nära varandra. Det innebär många möjligheter till trygghet och gemenskap. Men det ställer också krav på att respektera varandra och visa hänsyn. Vi människor är olika. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. Några är kvällsmänniskor medan andra trivs bäst tidigt på morgonen. För att …