Tvättstuga och torkrum

Tvättstuga och torkrum  Trivsel i tvättstugan Tvättstugan delar du med dina grannar, därför är det extra viktigt att visa hänsyn. Det är ert delade ansvar att följa de råd och anvisningar som finns och att lämna tvättstugan, maskiner, skåp och torkrum väl rengjorda. Lämna alltid tvättstugan så som du själv vill möta den. Om du inte känner till hur maskinerna …

Allmänna ytor och gräsmattor

Allmänna ytor och gräsmattor  Tänk på att hålla stängt in till trapphus, källare, cykelförråd, vindar etc. så håller vi objudna gäster borta. Dörrmattor får inte placeras utanför lägenhetsdörr, då detta försvårar för våra lokalvårdare. Enligt Räddningstjänstenså får inga andra föremål stå i trapphusen och blockera utrymningsvägar. Det är även förbjudet att damma av mattor i trappan samt ställa ut sopor utanför …

Hissar

Hissar  Hiss får endast användas enligt de anvisningar som finns uppsatta i varje hisskorg. Var aktsam om inredningen. Iakttagna fel ska omedelbart anmälas till oss på felanmalan@vikenpark.se eller telefonnummer 040 – 669 02 12.

Portlås

Portlås  I de fastigheter som har portar med tidlås öppnas de automatiskt kl. 7.00 och står öppna till kl. 19.00 på kvällen. Övriga tider öppnas porten med hjälp av nyckeln till din lägenhet. I de fastigheter som inte har portar med tidlås används lås med portkod. Portkoderna ändras regelbundet.

Cyklar och mopeder

Cyklar och mopeder  Cyklar placeras i cykelförråd eller utomhus i uppsatta cykelställ. Cyklar får alltså inte placeras mot väggar, vid entréer, i trappor, i källargångar eller på gångbanor där de blockerar utrymningsvägar och kan försvåra t ex akuta sjuktransporter. Cyklar som inte används regelbundet hänvisas till cykelförråd för att inte stå och ta plats. Obrukbara cyklar borttransporteras genom ägarens försorg eller …

Uteplats, altan och balkong

Uteplats, altan och balkong  Ta hänsyn till era grannar när ni vistas på uteplatsen, altanen eller balkongen. Undvik att spela hög musik så det stör er omgivning. Följande är inte tillåtet: att lägga mattor eller annat täckande material som förhindrar avrinning av vatten från balkongplatta/golv. Balkongplattan/golvet ska kunna torka regelbundet för att inte förstöras. Kontakta oss på Viken Park om du …