Grovsopor och återvinning

Grovsopor och återvinning  Möbler, elektronik, skrymmande föremål, kemiska produkter, cyklar med mera lämnar du på kommunens återvinningscentral. Sorteringsgudie för avfall https://www.motala.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/sorteringsguide-for-avfall/ Närmaste återvinningscentral – Tuddarps återvinningscentral i Motala – återvinningscentral Tegellöten 107 (vid fjärrvärmeverket) i Vadstena Tänk på att istället för att slänga saker på återvinningscentralen så kan saker återvinnas genom t ex Erikshjälpen.

Hushållssopor och avfallshantering

Hushållssopor och avfallshanteringFör att hålla rent och snyggt i din närhet är alla hyresgästers insats viktig. Vi vill uppmärksamma dig på hur hanteringen av hushållssopor fungerar i din fastighet.  Följ därför några enkla regler när det gäller sophantering. Hushållssoporna, dvs matavfall i Gröna påsen och restavfall samt tidningar slängs i uppmärkta avfallskärl som finns uppställda vid fastigheten.  Övrigt källsorterat avfall …