Allmänna ytor och gräsmattor

Allmänna ytor och gräsmattor  Tänk på att hålla stängt in till trapphus, källare, cykelförråd, vindar etc. så håller vi objudna gäster borta. Dörrmattor får inte placeras utanför lägenhetsdörr, då detta försvårar för våra lokalvårdare. Enligt Räddningstjänstenså får inga andra föremål stå i trapphusen och blockera utrymningsvägar. Det är även förbjudet att damma av mattor i trappan samt ställa ut sopor utanför …

Fönster och balkongdörrar

Fönster och balkongdörrar  I många av våra fastigheter har vi monterat fönster från Elitfönster (gäller inte Kaptensgatan 27-29, Bangatan 8-14, Platensgatan 21, Bispmotalagatan 1, Brunnsviksallén 31-47 eller Skänningegatan 11). Dessa öppnas och stängs genom att trycka in de två svarta ”knapparna” som sticker fram vid handtaget, samtidigt som handtaget vrids, se bild nedan.  Genom denna funktion kan också fönster och balkongdörrar …

Hissar

Hissar  Hiss får endast användas enligt de anvisningar som finns uppsatta i varje hisskorg. Var aktsam om inredningen. Iakttagna fel ska omedelbart anmälas till oss på felanmalan@vikenpark.se eller telefonnummer 040 – 669 02 12.

Grovsopor och återvinning

Grovsopor och återvinning  Möbler, elektronik, skrymmande föremål, kemiska produkter, cyklar med mera lämnar du på kommunens återvinningscentral. Sorteringsgudie för avfall https://www.motala.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/sorteringsguide-for-avfall/ Närmaste återvinningscentral – Tuddarps återvinningscentral i Motala – återvinningscentral Tegellöten 107 (vid fjärrvärmeverket) i Vadstena Tänk på att istället för att slänga saker på återvinningscentralen så kan saker återvinnas genom t ex Erikshjälpen.

Hushållssopor och avfallshantering

Hushållssopor och avfallshanteringFör att hålla rent och snyggt i din närhet är alla hyresgästers insats viktig. Vi vill uppmärksamma dig på hur hanteringen av hushållssopor fungerar i din fastighet.  Följ därför några enkla regler när det gäller sophantering. Hushållssoporna, dvs matavfall i Gröna påsen och restavfall samt tidningar slängs i uppmärkta avfallskärl som finns uppställda vid fastigheten.  Övrigt källsorterat avfall …

Cyklar och mopeder

Cyklar och mopeder  Cyklar placeras i cykelförråd eller utomhus i uppsatta cykelställ. Cyklar får alltså inte placeras mot väggar, vid entréer, i trappor, i källargångar eller på gångbanor där de blockerar utrymningsvägar och kan försvåra t ex akuta sjuktransporter. Cyklar som inte används regelbundet hänvisas till cykelförråd för att inte stå och ta plats. Obrukbara cyklar borttransporteras genom ägarens försorg eller …

Hemförsäkring

Hemförsäkring  Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Hyresgäster boende i Viken Parks fastigheter ska ha en hemförsäkring. En hemförsäkring skyddar dig ekonomiskt om något skulle hända med din bostad eller dina saker. Om du till exempel skulle få en vattenskada kan du via hemförsäkringen få möjlighet till ersättning för saker som blivit förstörda. Hemförsäkringen kan också vara en …

Få det svalare inne

Få det svalare inne  Här har vi samlat några tips på vad du själv kan göra för att hålla temperaturen nere i din lägenhet under riktigt varma sommardagar. Detta kan du göra – Öppna fönstren. Öppna upp på natten för att hålla lägenheten sval. För att få in svalare luft behöver du ha fönstren stängda när uteluften är varmare än luften …

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning  Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du vårt tillstånd. I vissa speciella fall har du rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på annan ort eller om du vill pröva att sammanbo med någon. Andrahandsuthyrningen är alltid tidsbegränsad och du är fortfarande ansvarig för både …

Ditt ansvar som hyresgäst

Ditt ansvar som hyresgäst  Vårdplikten Som hyresgäst har du skyldighet att leva upptill den så kallade Vårdplikten vilket innebär att: du skall väl vårda lägenheten, du svarar för all skada som orsakats av dig, någon i ditt hushåll, gäster eller hantverkare och om du försummar att meddela oss om en skada eller brist som omgående måste åtgärdas är du ansvarig för …