Utflyttning

Utflyttning  

 

Uppsägning

​Ditt hyreskontrakt säger du upp skriftligen till oss. Du kan skriva ett mail, eller använda följande blankett. Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader och uppsägningstiden räknas alltid från den sista dagen i månaden (oavsett när i månaden du säger upp ditt kontrakt).

Exempel: Om du lämnar in din uppsägning till oss den 17 april räknas uppsägningstiden från den sista april och tre månader framåt. Du har då kvar lägenheten till och med 31 juli.

Du är under uppsägningstiden skyldig att hålla lägenheten tillgänglig för visning för nya hyresgäster. Var vänlig och ange även den kommande bostadsadressen samt vilka telefonnummer du kan nås på.

Vid utflytt innan uppsägningstidens slut är hyresgästen fortfarande ansvarig för lägenheten tills hela uppsägningstiden har löpt ut.

Glöm inte att även säga upp eventuell parkering och förråd. ​​Vi bekräftar alltid din uppsägning skriftligen.

Dödsbo

Vid uppsägning av dödsbo gäller särskilda uppsägningsregler. Uppsägningstiden kan då kortas till en kalendermånad. Vi behöver då få in ett dödsfallsintyg med släktutredning, som man beställer från Skatteverket. Detta bifogas med uppsägningen och man använder följande blankett. Vi behöver även uppgifter på vem som är kontaktperson och företräder dödsboet. Om det finns flera dödsbodelägare lämnar delägarna fullmakt på vem som har rätt att teckna dödsboet.

Adressändring Skatteverket

Vänd dig till Skatteverket för att få rätt folkbokföringsadress. Om du önskar få eftersändning, beställ det på www.adressandring.se. Se till att affärskontakter som banker, postgiro, försäkringsbolag och företag där du har abonnemang/ avtal tecknade så som tele, bredband, el och tidningar blir informerade om din nya adress. ​

Uppsägning elavtal

​Elavtalet ska sägas upp från samma dag som hyreskontraktet upphör. Detta gäller även om du flyttar ut tidigare.​

Första besiktning

​I anslutning till att du flyttar kommer vi utföra två besiktningar. Den första besiktningen gör vi inom ett par veckor efter uppsägningen för att bedöma lägenhetens skick. Du bör delta när vi besiktar din lägenhet. På så vis minimeras risken för missförstånd mellan dig och oss. Under första besiktningen går vi igenom åtgärder som ni som hyresgäst behöver åtgärda innan utflytt. Vi ser också över om det är något som Viken Park behöver åtgärda innan nästa hyresgäst flyttar in. Efter utförd första besiktning meddelas hyresgästen vilka åtgärder som ska utföras inför den slutliga städbesiktningen. Om du inte åtgärdat skador och slitage som du ansvarar för, innan avflyttningen, kan vi kräva dig på ersättning för vad det kostar att återställa lägenheten. Enligt hyreslagen ska du som hyresgäst ersätta hyresvärden för skador som du eller någon som besökt dig har orsakat.

Städ-/ slutbesiktning

​När städningen av lägenheten och övriga utrymmen är klar genomför vi en slutbesiktning. Städbesiktningsprotokoll finns i ett separat dokument. Lägenheten ska vara nystädad vid städbesiktningen oavsett om du valt att flytta ut innan hyreskontraktet upphört. Om städningen inte är godkänd får du rätta till det som behövs innan avtalet hyreskontraktet. Om det inte görs kommer en städfirma genomföra åtgärderna och du får stå för kostnaden.

Ta med dig alla dina tillhörigheter när du flyttar, även de saker som du förvarar i förråd, garage och på balkong eller uteplats.

Det blir ofta en del grovsopor vid flytt. Du transporterar själv grovsoporna till återvinningscentralen.

Nycklar

Efter godkänd städbesiktning returneras alla nycklar som du kvitterade ut när du flyttade in. Det gäller alla exemplar av nycklar till lägenhet, tvättstuga, postbox, m.fl. Hittar du inte alla nycklar blir du ersättningsskyldig för de som inte lämnas tillbaka. Har du även kvitterat ut fiberutrustning så ska den finnas komplett i lägenheten.

Image