Serviceanmälan

Serviceanmälan  

En serviceanmälan gör du via mail till felanmalan@vikenpark.se eller via telefon 040-669 02 12.

Tänk på detta innan du skickar in din serviceanmälan

Vattenlås i tvättställ, golvbrunnar, filtret i köksfläkten, dräneringshål i kylskåp och liknande rengör du själv. Självklart får du hjälp vid större stopp i avloppet.

Även byte av lysrör, glimtändare, batteri i brandvarnare, glödlampor och säkringar är sådant som du som hyresgäst ska göra själv.

Ifall vatten samlas i botten på kylskåpet så kan det bero på att du behöver rengöra dräneringshålet. Så här gör du.

Har du problem med skadedjur ringer du direkt till Anticimex: 0752-45 10 00 och uppger att du bor i en fastighet som ägs av Viken Park. Skicka ett mail eller meddela oss på annat sätt att du kontaktat Anticimex.

Fixartjänst

Fixartjänst är en avgiftsfri servicetjänst för dig som har fyllt 70 år och bor i Motala kommun.

Fixartjänst kan hjälpa dig med vissa sysslor i hemmet som du har svårt att klara själv. Läs mer om Fixartjänsten här

Jour - vid akuta fel efter kontorstid

Vi har tecknat avtal med Securitas Sverige AB som hanterar jourärenden. Du ringer vårt jourtelefonnummer 040-669 02 19 i akuta situationer efter kontorstid som t ex

  • Brand
  • Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott
  • Vatten strömmar ut från en ledning som gått sönder
  • Stopp i avloppet som riskerar vattenskada

Ring inte i onödan! Om fastighetsjouren kontaktas och de hjälper till med ett fel som inte är akut kan du som hyresgäst bli skyldig att betala kostnaden för deras insats. Om det skulle det vara en allvarlig situation där någon är i fara så ringer du 112.

Image