Jour – vid akuta fel

Jour – vid akuta fel  

Vi har tecknat avtal med Securitas Sverige AB som hanterar jourärenden. Du ringer vårt jourtelefonnummer 040-669 02 19 i akuta situationer efter kontorstid som t ex

  • Brand
  • Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott
  • Vatten strömmar ut från en ledning som gått sönder
  • Stopp i avloppet som riskerar vattenskada

Ring inte i onödan! Om fastighetsjouren kontaktas och de hjälper till med ett fel som inte är akut kan du som hyresgäst bli skyldig att betala kostnaden för deras insats. Om det skulle det vara en allvarlig situation där någon är i fara så ringer du 112.

Störning kvälls- och nattetid

Att bo i flerfamiljshus innebär att många människor ska leva och samsas tillsammans. Det är därför viktigt att du respekterar dina grannar och visar hänsynspeciellt mellan kl. 22.00 och 07.00, men visa hänsyn till dina grannar alla tider på dygnet.

Vissa ljud får man helt enkelt acceptera, så som ljud från TV-apparater och småbarn som låter

Vad behöver du inte acceptera?

Exempel på störningar som inte ska accepteras är:

  • Högt ljud från musikanläggningar eller eget musicerande
  • Hundar som skäller högt och länge
  • Upprepade bråk och skrik
  • Återkommande störande fester
  • Borrande och hamrande på olämpliga tider.

Om din granne stör så rekommenderar vi att du i första hand tar kontakt med din granne. Det brukar lösa problemet i de flesta fall. Det kan vara så att han eller hon inte är medveten om att du blir störd.

 I andra hand ringer du Viken Park under kontorstid på telefonnummer 040 - 669 02 00.

Om störningen är allvarlig och inträffar efter kontorstid ringer du till vårt journummer, 040 - 669 02 19. Om det skulle vara en allvarlig störning där någon är i fara, ringer du 112 och tillkallar Polisen.

Image