Hushållssopor och avfallshantering

Hushållssopor och avfallshantering

För att hålla rent och snyggt i din närhet är alla hyresgästers insats viktig. Vi vill uppmärksamma dig på hur hanteringen av hushållssopor fungerar i din fastighet.  Följ därför några enkla regler när det gäller sophantering.

Hushållssoporna, dvs matavfall i Gröna påsen och restavfall samt tidningar slängs i uppmärkta avfallskärl som finns uppställda vid fastigheten.  Övrigt källsorterat avfall sorteras efter de regler som kommunen ställer och lämnas på kommunens närmaste återvinningsstation.

Gröna påsen

När du slänger matavfall i Gröna påsen omvandlas det till biogas och biogödsel. Det du behöver göra är att sortera matresterna i den gröna påsen, knyta ihop och slänga påsen. Tar de Gröna påsarna slut hittar du nya i tvättstugan.

Detta ska kastas i Gröna påsen:

 • Matrester - Tillagade och råa.
 • Frukt och Grönt - Skrutt, skal och kärnor. Samt frukt och grönsaker som blivit för gamla.
 • Matfett - Smör, margarin, olja och annat matfett.
 • Ben och Skal - Kött- och fiskben, skal från skaldjur och ägg.
 • Kaffe och Te - Kaffe, te, filter och sump.

Detta ska inte kastas i Gröna påsen:

 • Servetter och Papper - Papper, servetter, textilier, blöjor, bindor, tamponger.
 • Växter - Krukväxter, jord och trädgårdsavfall.
 • Tobak - Fimpar och snus.
 • Läkemedel - Gamla läkemedel ska lämnas in på apotek.

Restavfall

Soppåsen är till för avfall som uppkommer i hushållet och som återstår efter källsortering. Energi utvinns genom förbränning.

Avfall som inte kan källsorteras slänger du som restavfall i uppmärkta avfallskärl som finns uppställda vid fastigheten.

Tidningar

De tidningar du lämnar till återvinning blir råvara för nytt papper. Det sparar energi och träd.

Detta återvinns som tidningar:

 • Dagstidningar
 • Veckotidningar
 • Magasin
 • Kontorspapper
 • Reklamtryck
 • Kataloger

Detta räknas inte till tidningar:

 • Post-it-lappar
 • Gummerade kuvert
 • Plastat papper
 • Papperskassar
 • Kartong/Wellpapp

Materialåtervinning vid återvinningsstation

På kommunens närmaste återvinningsstation slänger du förpackningar av glas, plast, metall, papp/wellpapp. Kom ihåg att inte ställa ditt skräp utanför eller på tunnorna. Är ditt skräp skrymmande försök att vika ihop eller göra mindre bitar av det så att det går ner i kärlen.

Hantering av hushållssopor på Guldkullen, Brunnsviksallén 31-47

Vi vill uppmärksamma dig på hur hanteringen av hushållssopor fungerar på Guldkullen.      Hushållssoporna sorteras i fraktionerna Wellpapp, Tidningar/Returpapper, Metallförpackningar, Elavfall, Glasförpackningar ofärgade, Glasförpackningar färgade, Lågenergilampor och Batterier. Dessa sorteras och lämnas i Återvinningsrummet i Centrumhuset.  Matavfall i Gröna påsen och övrigt hushållsavfall slängs i kärlet vid garagen nära Centrumhuset eller i något av de 6 st kärl som är placerade i mindre trähus runt om på området. Trädgårdsavfall slängs på släpkärran placerad i det inhägnade området vid Centrumhuset.

Hemelektronik till återförsäljare

Elektronik som gått sönder så som TV, stereoutrustning, datorer, tvättmaskiner och dylikt kan du lämna till en återförsäljare (eller återvinningscentralen, se nedan). Ibland finns stationer för mindre elektronik i anslutning till butiken, annars går du till kassan och frågar hur de tar emot dina produkter.

Grovsopor och farligt avfall slängs vid återvinningscentralen

Möbler, elektronik, skrymmande föremål, kemiska produkter, cyklar med mera lämnar du på kommunens återvinningscentral. Läs mer och hitta din närmaste återvinningscentral här.

Sorteringsgudie för avfall https://www.motala.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/sorteringsguide-for-avfall/

Tänk på att istället för att slänga saker på återvinningscentralen så kan saker återvinnas genom t ex Erikshjälpen.

Image