Hissar

Hissar  

Hiss får endast användas enligt de anvisningar som finns uppsatta i varje hisskorg. Var aktsam om inredningen. Iakttagna fel ska omedelbart anmälas till oss på felanmalan@vikenpark.se eller telefonnummer 040 – 669 02 12.

Image