Hemförsäkring

Hemförsäkring  

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Hyresgäster boende i Viken Parks fastigheter ska ha en hemförsäkring.

En hemförsäkring skyddar dig ekonomiskt om något skulle hända med din bostad eller dina saker. Om du till exempel skulle få en vattenskada kan du via hemförsäkringen få möjlighet till ersättning för saker som blivit förstörda. Hemförsäkringen kan också vara en trygghet om du själv skulle orsaka en allvarlig skada. I de flesta hemförsäkringar ingår även stöldskydd och rättsskydd.

Förvara inte stöldbegärlig egendom i källar- eller vindsutrymmen. Tänk också på att fukt kan uppkomma i källarförråd. Placera därför inte känsliga tillhörigheter eller föremål direkt mot golv eller vägg.

Image