Cyklar och mopeder

Cyklar och mopeder  

Cyklar placeras i cykelförråd eller utomhus i uppsatta cykelställ. Cyklar får alltså inte placeras mot väggar, vid entréer, i trappor, i källargångar eller på gångbanor där de blockerar utrymningsvägar och kan försvåra t ex akuta sjuktransporter.

Cyklar som inte används regelbundet hänvisas till cykelförråd för att inte stå och ta plats.

Obrukbara cyklar borttransporteras genom ägarens försorg eller på dennes bekostnad.

Cykelrensning

För att ge bättre plats i cykelförråd genomför vi vid behov cykelrensning. Vid cykelrensningen sätter vår fastighetsskötare en tejp runt styret på alla cyklar i och omkring fastigheten. Cykelns ägare ombeds att ta bort tejpen före ett visst datum. Cyklar som saknar ägare forslas bort för att ge plats åt de cyklar som används av hyresgästerna.

Image