Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning  

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du vårt tillstånd. I vissa speciella fall har du rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på annan ort eller om du vill pröva att sammanbo med någon. Andrahandsuthyrningen är alltid tidsbegränsad och du är fortfarande ansvarig för både lägenheten, eventuella störningar och att hyran blir betald i tid.

Innan slutligt godkännande av andrahandsuthyrningen kan ges vill vi ha en kopia av det hyreskontrakt som du avser teckna med andrahandshyresgästen. Om du inte har fått tillstånd från oss och ändå hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Att tänka på gällande hyran

När du har fått tillstånd att hyra ut din lägenhet i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.

Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om lägenheten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse.

Image