Allmänna ytor och gräsmattor

Allmänna ytor och gräsmattor  

Tänk på att hålla stängt in till trapphus, källare, cykelförråd, vindar etc. så håller vi objudna gäster borta.

Dörrmattor får inte placeras utanför lägenhetsdörr, då detta försvårar för våra lokalvårdare. Enligt Räddningstjänstenså får inga andra föremål stå i trapphusen och blockera utrymningsvägar.

Det är även förbjudet att damma av mattor i trappan samt ställa ut sopor utanför lägenhetsdörren.

Allt otillbörligt uppehållande i trappor och entréer är förbjudet. Obehöriga får inte släppas in i entrén.

Allmänna gräsmattor och uteplatser runt fastigheterna är till för alla hyresgäster som bor i fastigheten. Först till kvarn-principen används om det är brist på plats.

Image