Hämtning av din julgran

Både Motala och Vadstena kommun erbjuder julgranshämtning nu när julen är slut och vi vill kasta ut våra barrande granar. Julgranen lämnas vid sopbilens stoppställe dvs där fastighetens sopkärl är placerade. Granen får inte vara förpackad i säckar och det får inte heller finnas något pynt kvar i granen. Plastgranar lämnas till valfri second hand butik eller slängs på någon återvinningscentral.

Datum för hämtning av julgranen:

Vadstena
17-18 januari

Motala
27 januari: Dynudden, Fors, Ängdalen

28 januari: Brunnsvik, Dysätter, Smedsby, Ulax

31 januari: Mossen, Zederslund, Bispmotala, Samuelsberg

1 februari: Råssnäs, Marieberg

2 februari: Varamon

3 februari: Bergsätter, Duvedal, Motala Verkstad

4 februari: Offerby, Västra Lund, Sjögränderna, Borenshult, Liverpool

7 februari: Verkstadsön, Kvarnön, N Holm, Ekenäs, Lustigkulle,Grankulla

8 februari: Ö Holm, Brinken, Dunteberget

Din gran flisas på Tuddarps avfallsanläggning och får nytt liv som fjärrvärme och el.