Årshyreshöjning 2024

ÅRSHYRESHÖJNING 2024

Viken Park har inte kunnat komma överens med Hyresgästföreningen om nya hyror för 2024. Vi har istället höjt våra hyror i ungefär samma relativa storleksordning som Bostadsstiftelsen Platen gjort för 2024.

Den 1 april 2024 höjs hyrorna i lägenheter med varmhyra i genomsnitt med 5,29%. Det innebär en höjning med cirka 364 kronor per månad för en normalstor lägenhet med två rum och kök (55 kvm).

För lägenheter med kallhyra höjs hyrorna med i genomsnitt 4,00%, vilket innebär en höjning med cirka 183 kronor per månad för samma lägenhet som beskrivs ovan.

Alla bostäder får inte samma höjning vilket beror på att vi tar hänsyn till olika aspekter för olika bostäder och bostadsområden som påverkar hyresnivån. Genom att ge olika lägenheter procentuellt skilda hyreshöjningar, beroende på dessa aspekter, vill vi att hyrorna för likvärdiga lägenheter, på sikt, ska bli så jämna som möjligt. Hyreshöjningarna föregående år riskerar att dra isär hyrorna för mycket. Vi ser då att de dyrare lägenheterna på sikt blir för dyra i Motala.

Din nya hyra kommer att framgå av din kommande hyresavi.