Viken Park erbjuder lägenheter och lokaler till hyresgäster som har sitt boende som sitt intresse.


Image
Service/felanmälan

Behöver du göra en felanmälan maila oss på​ felanmalan@vikenpark.se
Tele: 040-669 02 12

JOURNUMMER

Är du i behov av akut hjälp vid t ex brand, vattenläckage, elledningsbrott eller krossade glasrutor. ​ ​ Ring 040-669 02 19